Termeni și Condiții

 

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor activităților de promovare și vânzărilor de bunuri și servicii de către SC HAUSMANN WORLD SRL și orice alt partener cu care acesta are contract în acest sens, prin intermediul magazinului online hausmannworld.ro către Utilizator/Cumpărător (persoană fizică sau juridică) și pot fi modificate oricând de către aceștia.

 

Astfel, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

 WEBSITE/SITE (hausmannworld.ro): reprezintă website-ul care are adresa de internet www.hausmannworld.ro  prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informațiile privind produsele, serviciile oferite sau asigurate și promoții/campanii de informare/promovare pentru acestea desfășurate de către hausmannworld.ro.

BUNURI ȘI SERVICII – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate pe website și în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

SPECIFICAȚII – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în  hausmannworld.ro precum și în materialele de informare/promovare ale acestora, oferite de către vânzător/producător, sau de către utilizatori/cumpărători, sau așa cum apar în Comandă.

UTILIZATOR – reprezintă persoana care accesează hausmannworld.ro, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII SI CONDIȚIILE prezentului website.

VÂNZĂTOR – societatea comercială HAUSMANN WORLD având sediul social la Str.Vaselor, nr.10, sect.2, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/825/2017, CIF: RO 36965711

CUMPĂRĂTOR – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comănda prin intermediul hausmannworld.ro .

COMANDĂ – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

CONTRACT – o Comandă confirmată de către Vânzător.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și alte drepturi asociate, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

MĂRCI ÎNREGISTRATE – reprezintă mărcile înregistrate ale SC HAUSMANN WORLD SRL

UTILIZARE ABUZIVĂ – reprezintă utilizarea hausmannworld.ro într-un mod contrar scopului declarat și practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii hausmannworld.ro, proprietarilor legali ai acestuia și oricărui alt partener cu care există contract în acest sens.

 

Conținutul site-ului hausmannworld.ro

Informațiile prezentate pe hausmannworld.ro, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzator, fără o anunțare prealabila.

Descrierile produselor pot fi incomplete însă Vânzătorul face eforturi pentru a prezenta informațiile cele mai relevante astfel încât produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe hausmannworld.ro cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot fi diferite ca imagine în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă de către producători.

Orice date specifice privitoare la stoc și starea produselor afișate, se pot obține contactând Vânzătorul prin email / telefon la datele de contact din secțiunea Contact a hausmannworld.ro .

 

Promoții și campanii

Promoțiile și campaniile prezentate pe hausmannworld.ro pot fi valabile numai în Hausmannworld.ro.

Promoțiile și campaniile prezentate pe Hausmannworld.ro sunt valabile în perioada de timp menționată în materialele de promovare și în regulament, unde este cazul, acestea fiind valabile în limitele stocurilor disponibile alocate.

 

Prețurile produselor

Prețurile produselor și serviciilor afișate în cadrul site-ului Hausmannworld.ro includ T.V.A. conform legii în vigoare.

Prețul final la care Cumpărătorul poate să achiziționeze produsele este considerat cel din comanda confirmată de Vânzător, cu excepția situațiilor de epuizare de stoc sau eroare care afectează prețul (cf paragraf Comenzile)

Prețurile pot fi modificate fără o comunicare prealabilă.

 

Comenzile

Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul Hausmannworld.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică, SMS sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele informații:

  1. Comanda/Precomanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
  2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii din partea Cumpărătorului. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail sau SMS) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail sau SMS).

În cazul epuizării stocului pentru produsul comandat, înainte de finalizarea comenzii, reprezentantul Hausmannworld.ro va putea oferi alternative prin prezentarea altor produse asemănătoare ca și aspect și specificații tehnice cu produsul comandat, în cazul în care pentru produsul comandat există alternative.

În cazul epuizării stocului înainte de finalizarea comenzii și lipsei unei alternative la produsul comandat, comanda poate fi anulată fără penalități, chiar dacă a fost confirmată de către Vânzător, dar nu înainte de anunțarea Cumpărătorului despre această stare de fapt.

În cazul unor eventuale erori de funcționare a Hausmannworld.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora prețul este modificat, rezultând un preț derizoriu, neconform cu prețul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioadă, Vânzătorul își alocă dreptul neopozabil să anuleze comanda efectuată iar clienții care au plasat comenzi vor fi informați telefonic/ email /SMS asupra acestui fapt.

Precomanda reprezintă o comandă cu statut special pentru un produs ce urmează să fie lansat și poate fi achiziționat înainte de lansare/disponibilitate fizică în stocul Vânzătorului. Precomanda va avea aceiași pași ca și o comandă normală, singura diferență fiind la termenul de livrare care va fi stabilit în funcție de disponibilitatea produsului și va fi comunicat de către Vânzător Cumpărătorului la momentul îregistrării precomenzii precum și în urma oricărei modificări a acesteia. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz data de lansare și prețul produsului, ceea ce îi dă dreptul neopozabil Vânzătorului să modifice aceste informații in website.

Vânzătorul are dreptul să modifice și condițiile inițiale ale precomenzii, dar doar după ce a informat Cumpărătorul cu privire la acest aspect și a primit acordul acestuia pentru noile condiții aplicabile.

Vânzătorul nu este considerat culpabil și nu i se pot imputa penalizări pentru nerespectarea condițiilor inițiale sau pentru modificările condițiilor inițiale ale precomenzii, dacă acestea sunt impuse de noile condiții oferite de Producător.

Cumpărătorul are dreptul de a  renunța în orice moment la o precomandă, iar dacă aceasta a fost deja achitată, suma respectivă îi va fi returnată integral.

 

Contractul la distanță

Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Data încheierii contractului de vânzare la distanță între Hausmannworld.ro și client este considerată data Comenzii confirmate de către Vânzător.

Termenii și condițiile generale prezente vor sta la baza Contractului încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de garanție emis de către producător, importator sau distribuitor după caz.

Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și implicit Contractului, sau pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare,  în special pentru pierderea produselor sau a documentelor.

 

Facturarea

Prețul, modalitatea și termenul de plată, precum și termenul de livrare sunt specificate în Comandă.

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate conform condițiilor prevăzute în Comandă, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

 

Plata

Plata produselor comandate se poate face conform modalităților de plată acceptate de către Vânzător.

 

Livrarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Termenele de livrare variază de obicei între 3 și 7 zile lucrătoare, în funcție de locația produselor și de adresa de livrare. Rareori, perioada de livrare poate depăși 7 zile lucrătoare până la termenul legal de 30 zile, cu excepția cazurilor de forță majoră, inclusiv cazurile legate de aprovizionare, așa cum sunt ele definite de legislația în vigoare pe teritoriul României.

Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de Cumpărător în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la Cumpărătorul respectiv.

 

Acceptarea și transferul de proprietate

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă.

În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, are dreptul să solicite aducerea la conformitate a Produselor și Serviciilor conform legislației  în vigoare pe teritoriul României la data încheierii Contractului.

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în locația indicată în comandă (înțelegând prin finalizarea livrării – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier.)

  

Garanția produselor

Toate produsele comercializate de către site-ul Hausmannworld.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (excepție produsele din categoria resigilate dacă este cazul), în ambalajele originale sau conforme în cazul produselor resigilate și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul produselor vândute și livrate de Hausmannworld.ro, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către importator sau distribuitor după caz.

 

 Comunicarea cu Utilizatorul/Cumpărătorul

Comunicarea oficială asumată a Utilizatorului/ Cumpărătorului cu Hausmannworld.ro se poate face prin intermediul datelor de contact din secțiunea de Contact, în funcție de specificul comunicării și prin postarea opiniilor vizavi de produse în zonele de comentarii produse.

Hausmannworld.ro îți alocă dreptul neopozabil să excludă sau să ignore din canalele oficiale de comunicare, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat.

Vânzătorul are libertatea deplină de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Comunicarea oficială asumată a Vânzătorului cu Utilizatorul/Cumpărătorul se va face prin intermediul datelor de contact puse la dispoziție de către aceștia. În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul  nu oferă un minim de informații (nr. de telefon valid) pentru a putea fi contactat, Vânzătorul nu este obligat să facă demersuri suplimentare pentru identificarea acestuia și îi dă dreptul acestuia din urmă să nu răspundă la solicitările respective sau să nu onoreze comenzile înregistrate cu date incomplete.

Vânzătorul  nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Hausmannworld.ro  din orice motive, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe site.

 

Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul Hausmannworld.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul Hausmannworld.ro. În cazul pierderii de informații cauzate de „bug”-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul Hausmannworld.ro, acesta nu-și asumă nici o responsabilitate.

Hausmannworld.ro poate conține link-uri către alte site-uri.

Hausmannworld.ro nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Modalitățile expuse mai jos se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe Hausmannworld.ro.

În cazul plății online cu cardul, datele sunt procesate exclusiv de ROMCARD – autoritatea națională de supraveghere în acest domeniu. Hausmannworld.ro nu stochează informații despre cardul dumneavoastră.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, SC HAUSMANN WORLD are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

 

Frauda

UTILIZATORUL se obligă să acceseze și să utilizeze Hausmannworld.ro în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI, SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA DA DREPTUL HAUSMANNWORLD.RO DE A SOLICITA ORGANELOR COMPETENTE PUNEREA ÎN MIȘCARE A CERCETĂRII PENALE ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

 

Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat așa cum este el definit de legislația din România aflată în vigoare la momentul producerii evenimentului de forță majoră.

 

Legea aplicabilă și jurisdicția

Eventualele litigii apărute între Hausmannworld.ro și Utilizatori / Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această rezolvare nu va fi posibilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.